Vi förverkligar dina drömmar om en ny bostad!

Våra bostäder

Vi utvecklar bostäder i attraktiva lägen i Stockholms län. 

Om Brickhouse

Vi köper in mark och fastigheter och förädlar dem fram till färdig bostad.

Vi är ett litet företag, med det lilla företagets flexibilitet och engagemang. Hos oss är det aldrig långt till beslut. Och viktigast av allt: vi är nära dig och dina visioner. Hos oss får du redan från början den kvalitet du drömmer om – en hög standard med smarta planlösningar, material som du kan leva och trivas med, utrustning som är funktionell och vacker.

Brickhouse drivs av personer som har lång erfarenhet och gedigen kunskap inom fastighetsutveckling. När du väljer Brickhouse får du tillgång till en lyhörd arbetsgrupp med bred kompetens och olika erfarenheter. Därför kan du lita på att det vi levererar lever upp till dina förväntningar. 

 

Vi söker nya objekt!

Vi på Brickhouse arbetar kontinuerligt med att köpa mark och fastigheter som kan förädlas till attraktiva bostadsområden eller äldreboenden. Därför söker vi hela tiden aktivt efter intressanta objekt, främst i Mälardalen. Du som är en privat eller offentlig mark-/fastighetsägare är varmt välkommen att kontakta oss för att diskutera eventuella projekt.

Mejla till VD Johan Blomster på  info@brickhousebostad.se 

 

Köpprocess

Att bo med bostadsrätt har många fördelar – ekonomiska likväl som praktiska.
Här berättar vi om hur köpprocessen går till.

 • 1. Intresseanmälan

  Innan försäljningen av ett projekt börjar har BrickHouse arbetat med projektet under många år. Under hela den tiden kan du göra en föranmälan/intresseanmälan på vår hemsida. En intresseanmälan förbinder inte till köp. Som föranmäld kommer du in i våra register och får kontinuerligt information om hur projektet framskrider.

 • 2. Köpeanmälan

  I nästa steg gör du en köpeanmälan. Observera att inte heller köpeanmälan förbinder dig till köp. Köpeanmälan görs oftast i ett skede före säljstarten. Den kan göras för en eller flera bostäder som du är intresserad av. Bostäderna fördelas sedan efter registreringsdatum. Det innebär att om två eller flera personer är intresserad av samma bostad, erbjuds bostaden till den med det tidigaste registreringsdatumet. När du gjort din köpeanmälan blir du kontaktad av oss, och vi ger dig besked om vilken bostad vi kan erbjuda. I vissa projekt blir du också inbjuden till förhandsvisning och en tidigare försäljningsstart, innan projektet släpps till försäljning gentemot allmänheten.

 • 3. Säljstart 

  Efter det att alla som har lämnat en intresseanmälan och en köpeanmälan har fått möjlighet att göra sina val, sker den egentliga säljstarten. Bostäderna läggs nu ut på Hemnet och BrickHouse anlitar lokala mäklarföretag som sköter försäljningen. I och med försäljningsstarten läggs också en mer utförlig beskrivning av projektet ut på BrickHouses hemsida.

 • 4. Bokningsavtal

  När du nu har bestämt dig för en bostad kan du boka den, vilket innebär att vi upprättar ett bokningsavtal. Senast en vecka därefter betalar du in en bokningsavgift på 25 000 kr. Bokningsavtalets syfte är att visa att båda parter vill genomföra affären, och det är inte bindande, vare sig för BrickHouse eller för dig. I så fall att du inte önskar fullfölja och teckna ett förhandsavtal/upplåtelse-avtal, återbetalas bokningsavgiften med avdrag för en administrationsavgift om 8 000 kr. Därmed äger BrickHouse rätt att anvisa bostaden till en annan intresserad kund. Bokning sker så länge arbetet med kostnadskalkylen eller den ekonomiska planen pågår. Så länge kostnadskalkylen alternativt ekonomisk plan inte är registrerad, kan inte förhandsavtal/upplåt-elseavtal upprättas.

 • 5. Kontrakt och insats

  Så snart bostadsrättsföreningen är bildad och har erhållit Bolagsverkets tillstånd för finansiell verksamhet att upplåta bostadsrätt, tecknas kontrakt eller så kallat förhandsavtal. Avtalet är ett bindande avtal mellan bostadsrättsföreningen och köparen, och i samband med detta beviljas du medlemskap i föreningen. Innan föreningen skriver under avtalet kommer en prövning att ske av din ekonomi, för att kontrollera om du kan godtas som medlem i föreningen. Vid tecknade av avtalet betalar du en insats, vilken motsvarar en dellikvid om 10 % av priset. Dellikviden kan avräknas med tidigare betald bokningsavgift.

 • 6. Byggnation och tillval

  När du har erhållit avtalet får du tillfälle att besöka din framtida bostad i byggskedet. Du blir också kontaktad av tillvalsansvarig för att utforma din egen inredning. Vi kommer att försöka ge dig möjlighet att besöka byggarbetsplatsen flera gånger under byggnationen. Det är tyvärr inte möjligt för dig att besöka arbetsplatsen på egen hand, med anledning av olycksriskerna.

 • 7. Förberedelse för inflyttning

  När förhandsavtalet tecknas får du ett preliminärt inflyttningsdatum av oss. I takt med att produktionen växer fram kommer vi att ge ett definitivt datum. Under denna tidsrymd kommer även ditt förhandsavtal ersättas med ett upplåtelseavtal. Det görs när bostadsrättsföreningen fått den ekonomiska planen godkänd, är registrerad hos Bolagsverket och erhållit övriga tillstånd. Senast tre månader innan du flyttar in i din bostad kommer du att bli meddelad skriftligen om exakt datum.

 • 8. Besiktningar

  Inför inflyttningen kommer din bostad att besiktigas av en oberoende besiktningsman. Som ägare till bostaden kommer du i god tid att bli kallad för att delta vid besiktningen. Besiktningsmannen kontrollerar att allt är som du har rätt att förvänta dig, och det görs även en kontroll på det som du har beställt som tillval. Det är väldigt bra om du närvarar vid besiktningen, så att du får chansen att framföra dina åsikter. En representant från bostadsrättsföreningen kommer också att närvara. Före tillträdet sker sedan en efterbesiktning av att alla punkter vid slutbesiktningen är åtgärdade.

 • 9. Inflyttning

  Äntligen dags att hämta nycklar och flytta in! När du kommer för att kvittera ut dina nycklar, på tillträdesdagen, behöver du visa kvittot för resterande delen av insatsen, samt ett kvitto på att slutfakturan på tillvalen är reglerad.

 • 10. Uppföljning

  Vi vill gärna veta vad du tycker om köpprocessen och om din nya bostad. Du kommer därför att få vara delaktig i en undersökning när du bott i din nya bostad i ca två månader. I undersökningen får du en möjlighet att berätta om dina erfarenheter i samband med bostadsköpet. Utvärderingen skickas till alla som har köpt en bostad av BrickHouse.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta oss på Brickhouse Bostad

Johan Blomster, VD
Tel: 070-713 03 40
E-post: info@brickhousebostad.se

Postadress:
Brickhousebostadsutveckling AB
Döbelnsgatan 54 
113 52 Stockholm

Integritetspolicy

Nya avtalsvillkor för våra intresseregister

Vi vill att alla människor ska agera på ett schyst sätt och med detta välkomnar vi den nya Dataskyddsförordningen, GDPR. Förordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter i alla EU:s medlemsländer och ersätter personuppgiftslagen PUL. I och med att den nya lagstiftningen träder i kraft uppdateras Brickhouse villkor för att ingå i vårt intresseregister i enlighet med vår uppdaterade integritetspolicy.

Läs Brickhouse Integritetspolicy Integritetspolicy Brickhousebostad 180522

Vi uppmanar dig att ta del av policyn så du är införstådd med vad det innebär att vara med i vårt intresseregister och vilka rättigheter du har som registrerad intressent. I övrigt behöver du inte göra något för att kvarstå i vårt intresseregister. Om du inte längre vill vara en del av registret, kan du maila till info@brickhousebostad.se så tar vi bort din profil.

Vi har som uppgift att skapa trevliga boenden på nya platser för dig och din familj! Vi hoppas självklart att du vill fortsätta följa oss på den resan.